Virtuele Walfridus Kennedymars 2021

Algemene informatie virtuele Walfridus Kennedymars 2021

In de periode 24 oktober 2021 t/m 2 november 2021, is er mogelijkheid om de virtuele Walfridus Kennedymars te lopen onder auspiciën van de KWBN.

Lees aub de voorwaarden , deze staan ook op onze website www.walfridusvoettocht.nl

Nadat u de virtuele Kennedymars, volgens de voorwaarden heeft gelopen ontvangt u een passende beloning, de Kennedymars stempel en indien gewenst de IVV stempel.

Daarnaast ontvangt u een schitterende medaille en een sticker voor in het wandelkilometerboekje.

De resultaten van de loop kunt u sturen naar  walfridusbedum@ziggo.nl

Waarna via de post de hierboven vermelde beloning wordt toegezonden.

Tarieven virtuele Walfridus Kennedymars

Tarieven virtuele Kennedymars 2021: € 14,00
Voor KWBN-leden geldt een korting van:  € 1,00

Inschrijven

Nieuwe startlocatie voor de Walfridus voettochten

Nadat we jaren gebruik mochten maken van het Trefcentrum Bedum is er helaas een einde gekomen aan de samenwerking, door sluiting van het Trefcentrum.

 

Na enig zoekwerk binnen Bedum werd ons het recreatiegebouw van ‘’s Heeren Loo” in Bedum, aangeboden.

Dit zal de nieuwe startlocatie zijn voor bovengenoemde tochten op 3 en 4 september 2021.

Dankzij de ondersteunende samenwerking met deze organisatie, kunnen de Walfridus voettochten opnieuw vanuit een schitterende startlocatie, nabij het centrum van Bedum, plaatsvinden.

Voor meer informatie zie de pagina 'Startlocatie en tijden' op onze website.

2e Walfridus Kennedymars en de 10e Walfridusvoettocht 2021

Walfridustocht 2021 en Corona

Beste wandelaars van de Walfridusvoettochten,

Zoals het nu lijkt kunnen we dit jaar onze wandeltochten organiseren. Wij zijn echter afhankelijk van de dan geldende coronaregels. U kunt zich vanaf 1 juni inschrijven. Kijk naar de voorwaarden bij de inschrijving. 

De corona heeft zijn einde nog niet bereikt en de onzekerheid blijft of de tochten doorgang kunnen vinden.

We blijven optimistisch en zijn begonnen met de voorbereidingen. Daarbij wordt rekening gehouden met de coronaregels.

De start van de 2e Walfridus Kennedymarsis is op 3 september en de 10e Walfridusvoettocht op 4 september 2021.

Beide tochten worden weer gehouden in de directe omgeving van Bedum, waarbij we dit keer hebben gekozen om in oostelijke richting te gaan.

De routekaartjes worden op de website geplaatst.

De organisatie heeft goed geluisterd naar de opmerkingen die de lopers ons hebben gegeven. Eén van deze veranderingen is, de starttijd voor de Walfridus Kennedymars. Deze wordt verlengd en zal plaatsvinden tussen 23.00 uur en 24.00 uur. Ook de routeaanduiding (pijlen) wordt aangepast qua zichtbaarheid.

Voor de Walfridusvoettocht zal er weinig veranderen. De afstanden zijn 5, 10, 15, 25 en 40 km.

De nieuwe wandelagenda is uit. De daarin aangegeven informatie is in principe de juiste. Toch is het belangrijk dat onze website regelmatig wordt geraadpleegd. Wijzigingen zullen daarop worden aangegeven en in een vroeg stadium ook op de wandelagenda van de KWBN en andere organisaties.

De inschrijving start op 1 juni.

 
IVV stempel is aanwezig.

De heilige Walfridus van Bedum

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.
 
Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pelgrimsoorden in het Noorden van ons land.