Welkom op de nieuwe site van de Walfridusvoettocht

Na 9 jaar werd het tijd om een nieuwe website te presenteren. Moderner en overzichtelijker.

De afgelopen 8 jaar heeft de organisatie zich beziggehouden met de Walfridusvoettocht. Gestart als een culturele tocht maar na 4 jaar overgegaan naar een voettocht met een cultureel karakter.

Kennismaken met de geschiedenis van Walfridus die voor de omgeving van Bedum veel heeft betekend.

De afgelopen 4 jaar heeft de nieuwe organisatie zijn best gedaan om de Walfridusvoettocht een gezicht te geven. Tijd om de wens voor een lange tocht te laten uitkomen. Gekozen is om dit jaar een start te maken met de Walfridus Kennedymars, die de avond vóór de Walfridusvoettocht, om 22.00 uur van start gaat.

De inschrijving voor de Walfridusvoettocht en voor de Walfridus Kennedymars start op 1 mei.  Inschrijving voor de Walfridusvoettocht sluit op 2 september.  Inschrijving op zaterdag 7 september is mogelijk waarbij er € 1,- extra moet worden betaald.  Voor de Kennedymars kan er tot en met 24 augustus ingeschreven.  Inschrijving hiervoor is na 25 augustus niet meer mogelijk. Het minimumaantal deelnemers voor de Kennedymars is gesteld op 50 en het maximum op 200. Mocht de Kennedymars niet door kunnen gaan vanwege te weinig inschrijvingen dan wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald.

Dit jaar, gaan we van start met een Kinder Walfridusvoettocht. Een tocht, waar we in samenwerking met de 5 scholen uit de voormalige gemeente Bedum, de kinderen laten kennismaken met een stuk geschiedenis over Bedum. Een tocht die wordt voorafgegaan door een theorieles op de betreffende scholen.  Deze tocht zal één keer in de 2 jaar worden gelopen.

De lengte van de tocht zal ongeveer 4 km zijn en daarbij worden diverse plekken uit de geschiedenis bezocht, waarbij de leerlingen diverse opdrachten gaan uitvoeren. Dit jaar betreft het de groepen 7 en 8 van de basisschool en in de toekomst sluit de organisatie zich aan bij de groepen 5 en 6.

Wij hopen dat de nieuwe site aanslaat en horen graag uw reactie.

Wandelaars aan het woord

Zo de 1ste Walfridus Kindervoettocht is een feit!
Start vanuit het Trefcentrum, daarna richting de put bij Bloemenhuis Balkema, waar Walfridus een verhaal vertelde, daarna door naar het beeld van Walfridus, via de Terlaanster Klap, naar de Walfriduskerk, waar de kinderen ontvangen werden en er enkele historische feiten werden geschetst, daarna door naar de muurschildering van Walfridus in de Walfridusschool...daarna terug naar het Trefcentrum, Onderweg moesten de kinderen letters verzamelen waar uiteindelijk een woord uit komt...
Onze dank gaat uit naar alle groepen 7 en 8 van alle scholen in de voormalig gemeente Bedum en hun onderwijzers, naar Jakob van Dijk, Rob Dusseljee, Auke Bleker voor hun bijdrage , de Jumbo voor de traktatie onderweg en Unive voor de bidons.
En Piet Oosterbeek en Joep Agter voor de algehele organisatie.
Tot volgend jaar!
Oja en Derk Bosscher van RTV Noord kwam ook nog even langs hoe leuk is dat...

De heilige Walfridus van Bedum

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.
 
Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pelgrimsoorden in het Noorden van ons land.