KENNEDYMARS GAAT DEFINITIEF DOOR OP 6/7 SEPTEMBER 2019

Welkom op de nieuwe site van de Walfridusvoettocht

Na 9 jaar werd het tijd om een nieuwe website te presenteren. Moderner en overzichtelijker.

De afgelopen 8 jaar heeft de organisatie zich beziggehouden met de Walfridusvoettocht. Gestart als een culturele tocht maar na 4 jaar overgegaan naar een voettocht met een cultureel karakter.

Kennismaken met de geschiedenis van Walfridus die voor de omgeving van Bedum veel heeft betekend.

De afgelopen 4 jaar heeft de nieuwe organisatie zijn best gedaan om de Walfridusvoettocht een gezicht te geven. Tijd om de wens voor een lange tocht te laten uitkomen. Gekozen is om dit jaar een start te maken met de Walfridus Kennedymars, die de avond vóór de Walfridusvoettocht, om 23.00 uur van start gaat.

De inschrijving voor de Walfridusvoettocht en voor de Walfridus Kennedymars start op 1 mei.  Inschrijving voor de Walfridusvoettocht sluit op 2 september.  Inschrijving op zaterdag 7 september is mogelijk waarbij er € 1,- extra moet worden betaald.  Voor de Kennedymars kan er tot en met 24 augustus ingeschreven.  Inschrijving hiervoor is na 25 augustus niet meer mogelijk. Het minimumaantal deelnemers voor de Kennedymars is gesteld op 50 en het maximum op 200. Mocht de Kennedymars niet door kunnen gaan vanwege te weinig inschrijvingen dan wordt het volledige inschrijfgeld terugbetaald.

Dit jaar, gaan we van start met een Kinder Walfridusvoettocht. Een tocht, waar we in samenwerking met de 5 scholen uit de voormalige gemeente Bedum, de kinderen laten kennismaken met een stuk geschiedenis over Bedum. Een tocht die wordt voorafgegaan door een theorieles op de betreffende scholen.  Deze tocht zal één keer in de 2 jaar worden gelopen.

De lengte van de tocht zal ongeveer 4 km zijn en daarbij worden diverse plekken uit de geschiedenis bezocht, waarbij de leerlingen diverse opdrachten gaan uitvoeren. Dit jaar betreft het de groepen 7 en 8 van de basisschool en in de toekomst sluit de organisatie zich aan bij de groepen 5 en 6.

Wij hopen dat de nieuwe site aanslaat en horen graag uw reactie.

Wandelaars aan het woord

Zo de 1ste Walfridus Kindervoettocht is een feit!
Start vanuit het Trefcentrum, daarna richting de put bij Bloemenhuis Balkema, waar Walfridus een verhaal vertelde, daarna door naar het beeld van Walfridus, via de Terlaanster Klap, naar de Walfriduskerk, waar de kinderen ontvangen werden en er enkele historische feiten werden geschetst, daarna door naar de muurschildering van Walfridus in de Walfridusschool...daarna terug naar het Trefcentrum, Onderweg moesten de kinderen letters verzamelen waar uiteindelijk een woord uit komt...
Onze dank gaat uit naar alle groepen 7 en 8 van alle scholen in de voormalig gemeente Bedum en hun onderwijzers, naar Jakob van Dijk, Rob Dusseljee, Auke Bleker voor hun bijdrage , de Jumbo voor de traktatie onderweg en Unive voor de bidons.
En Piet Oosterbeek en Joep Agter voor de algehele organisatie.
Tot volgend jaar!
Oja en Derk Bosscher van RTV Noord kwam ook nog even langs hoe leuk is dat...

In de media

BEDUM – Tijdens de Walfridus kindervoettocht horen kinderen van de basisscholen in Bedum het verhaal van de heilige Walfridus en het ontstaan van hun dorp. Enthousiaste vertellers verhaalden over een tijd waarin Bedum nog een eenvoudige nederzetting was, diep verborgen in het woud.
 

Donderdagochtend 13 juni liepen kinderen van alle basisscholen uit Bedum de Walfridus kindervoettocht: een tocht langs alle plekken in Bedum die te maken hebben met de heilige Walfridus en zijn zoon Radfridus. Hogelandnieuws wandelde mee met groep 7 van de Sint Walfridusschool.
 
De eerste verteller vinden we in de kas van Bloemenzaak Balkema, aan de Kapelstraat. Naast een bijna duizend jaar oude put die een overblijfsel blijkt van een grote kapel die hier ooit stond, zit een in bruine monnikspij geklede man. Of de kinderen wel weten dat er vroeger, rond het jaar 1100, een rijke boer in Bedum woonde, met de naam Walfridus. En dat Walfridus een zoon had, Radfridus. De put bevindt zich in de kas van bloemenzaak Balkema, is eigendom van de provincie en moet dus bewaard blijven. Gelukkig maar, zegt de monnik. Want Walfridus en Radfridus zijn heel belangrijk geweest voor het ontstaan van Bedum én het behoud van het dorp. Walfridus bracht orde in het rechtssysteem, begon met de aanleg van de Wolddijk en bracht het Christendom. En deze put herinnert aan hem.

Langs het beeld van Walfridus, op de rotonde bij de Walfriduslaan, over Ter Laan, richting het Plantsoen en de Walfriduskerk. Daar wordt de kinderen vertelt over de gedenktafel in de kerktuin en over de fundering van de kerk. Daarna volgt een interessant verhaal in de oudste kerk van de ommelanden. Met de scheefste toren. Schever dan die van Pisa zelfs. Deze kerk heeft al veel gezien. Haar toren – oorspronkelijk een zestig meter hoge spits, de hoogste van Groningen met dank aan de vele pelgrims die op het graf van Walfridus en Radfridus afkwamen en daarbij veel geld meenamen – was een schuilplaats voor dorpelingen in een tijd van rovende Noormannen. De kerk diende als ziekenhuis toen vele Bedumers aan de pest leden. En meerdere keren stond het zeewater metershoog tussen haar muren, als de zee Bedum en omgeving weer eens overspoelde. Dat zie je nu nog aan de muren: die hebben nog altijd last van het zout.

Precies waarom Walfridus en zijn zoon het verdienen niet vergeten te worden, vindt de organisatie van de Walfridusvoettocht. In 2008 besloot de organisatie de heilige weer “op te tillen uit de geschiedenis”, zo vertelde de monnik bij de waterput eerder. Want Walfridus en Radfridus groeven eigenhandig de Wolddijk, waardoor Bedum eindelijk beschermd was tegen zeewater. Dat hij en Radfridus vervolgens vermoord werden tijdens hun vaste dagelijkse tocht – naar verluidt op blote voeten – naar de Sint Maartenskerk in Groningen mag dan ook nooit vergeten worden.

Dat vindt ook de enthousiaste verteller in de Sint Walfridusschool, die de kinderen uitlegt wat er precies op de beschilderde panelen in de hal van hun school te zien is. Hoe Walfridus en zijn zoon de dijk rondom Bedum bouwden, met een schop. En aan de andere kant de processie, na de moord op de heilige en zijn zoon.

Op een raamschildering in de Rooms-Katholieke kerk die bij de school hoort zijn Walfridus en Radfridus ook te zien. Dat de muurschilderingen in de school weer te zien zijn is dankzij een restauratie die in 2000 plaatsvond en die zo’n zestigduizend euro heeft gekost. Tot die tijd bevonden de panelen zich elders in het gebouw. In 1956 kwamen ze na een verbouwing achter een verlaagd plafond terecht. Vanaf de zolder die er toen nog was konden kinderen, als ze door een ander kind bij de voeten vast werden gehouden, ze naar beneden hangend nog net zien. Later werden de schilderingen onder een laag witte verf verborgen, die in 2000 door restaurateurs vakkundig is verwijderd. Ieder jaar op monumentendag vertelt de verteller zijn verhaal ook met liefde, zegt hij. Want het is een uniek stukje geschiedenis, vooral voor deze school.

Bedum kent de Walfridusschool, de Walfriduskerk, het Walfridushof en de Walfriduslaan. Binnenkort viert de Walfridusschool de Walfridusdag. De Walfriduskerk is iedere zaterdag te bezichtigen. En op 7 september kunnen volwassenen meedoen aan de negende editie van de Walfridusvoettocht, met een keuze uit afstanden tussen de 5 en 40 kilometer. Missie geslaagd. Walfridus wordt niet zomaar vergeten.

Tekst + foto’s: Saffira Rijkee
Bron: https://winsum.nieuws.nl

De heilige Walfridus van Bedum

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.
 
Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pelgrimsoorden in het Noorden van ons land.