Walfridusvoettocht 2024

op 31 augustus

Afstanden 5 ,10 ,15, 25 en 40 km

 

De inschrijving start op 1 juni 2024 en is mogelijk tot donderdagavond 29 augustus 2024 20:00 uur.Walfriduskerk Bedum

Kinder Walfridusvoettocht 2024

Het is weer zover. De groepen 8 van de basisscholen in Bedum maken op 5 juli 2024 een wandeling door Bedum van ongeveer 3 km. De start is om 9.00 uur.

Een lange wandeling, nee maar tijdens de wandeling krijgen de leerlingen van groep 8 te horen hoe Bedum en omgeving is ontstaan.

Een stukje cultuur. Zeker. De opzet van deze wandeling is dan ook; neem de geschiedenis van Bedum en zijn omgeving mee in je verdere toekomst .

De route is simpel. Een bezoek aan de Walfridusschool  waar een spreker uitleg geeft over de wandschilderingen die deze school rijk is. Vervolgens de Walfriduskerk waar ook  heel veel uitleg  over wordt gegeven. Doorlopen naar de kas van  Bloemenhuis Balkema, waar over verteld is, een eerste kerk van Bedum heeft gestaan. De waterput van dit kerkje is nog zichtbaar.

Natuurlijk wordt het beeld van Walfridus, aan de Walfriduslaan bezocht, waarna de tocht wordt voortgezet naar de eindlokatie ’s Heerenloo aan de Fazant te Bedum.

Wat Bonifatius was voor Friesland is Walfridus voor de geschiedenis van Bedum en zijn omgeving.

De organisatoren van de Kinder Walfridusvoettocht wensen de schoolverlaters een goede toekomst toe.

Button

De heilige Walfridus van Bedum

Walfridus was een Bedumer boer en ontginner die tussen ca. 950 en 1000 na Christus moet hebben geleefd. Hij wordt beschreven als een zeer vrome man die door het gebrek aan een kerk in het dorp dagelijks een voettocht naar Groningen maakte om daar in de kerk te bidden. Aan het eind van de 10e eeuw werd Walfridus samen met zijn zoon Radfridus, vermoedelijk op één van deze voettochten, door de Noormannen om het leven gebracht. Hij verwierf hiermee eeuwige roem en het martelaarschap en werd sindsdien in bijna heel het Groninger land als volksheilige vereerd.
 
Walfridus werd het symbool van het vroege Christendom in de streek, van vrede en recht in Hunsingo en van een geregelde waterhuishouding in het door de Wolddijk omsloten gebied van Innersdijk. Bedum groeide uit tot één van de belangrijkste pelgrimsoorden in het Noorden van ons land.