ROUTEOMSCHRIJVING ALLE AFSTANDEN 2018

 

 

 

 

De start is vanuit het "Trefcentrum" waar u zich kunt inschrijven en vervolgens voor de start nog  koffie of thee kunt nuttigen, die u wordt aangeboden. 

Hieronder vindt u de routes die we dit jaar gaan lopen t.w: 5,10,15,25 en 40 km

 

 

Omschrijving 5 km route Walfridusvoettocht 2018. 

Na de aangeboden koffie volgen alle wandelaars de zelfde route. Je komt door de

Kapelstraat

Achter het pand no. 3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de Noormannen vermoord. De kapel heeft met de Walfriduskerk een tweetal eeuwen gediend als pelgrimsoord vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden.

In 2007 is op deze zelfde plaats een eeuwen oude waterput ontdekt en dank zij bloemist Klaas Balkema intact gelaten bij het maken van een betonvloer in zijn kas. Je kruist deWalfriduslaan  

Genoemd naar de volksheilige van Bedum; Walfridus  walfridus

Op het pleintje brengen we hem een stille groet . Het was een vrome boer die de aanzet gaf tot het in cultuur brengen van de woeste onbewoonde moerasvlakte rondom Bedum, die op gezette tijden door de zee werd overstroomd. Hij bracht hier het Christendom en zorgde voor een rechtssysteem.

Bij de Goede Herder kerk splitsen de routes. Via de Terlaansterklap kom je in:

Ter Laan  ter laan

De weg waar je op loopt is een onderdeel van de Wolddijk . De dijk die het laag gelegen ontgonnen land ‘Innersdijk’ beschermde tegen instromend water. Via het

Zeven bruggetjes pad   zevenbruggetjes

ga je naar de Finish. In oorsprong was dit een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3 over.

Walfriduskerk  walfriduskerk

Via inkomsten van de bedevaartgangers is de kerk steeds verder uitgebreid. Door het wegblijven daarvan en door verval, is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken.

Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het gemeente wapen.

Omschrijving 10 km route Walfridusvoettocht 2018

Na de koffie volgen alle wandelaars dezelfde route. Je komt door de Kapelstraat:
Achter het pand no.3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de Noormannen vermoord. De kapel heeft met de Walfriduskerk een tweetal eeuwen gediend als pelgrimsoord vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden. In 2007 is op dezelfde plaats een eeuwenoude waterput ontdekt en dankzij bloemist Klaas Balkema intact gelaten bij het maken van een betonvloer in zijn kas.

Je kruist de Walfriduslaan:
Genoemd naar de volksheilige van Bedum; Walfridus walfridus.jpg
Op het pleintje brengen we hem een stille groet . Het was een vrome boer die de aanzet gaf tot het in cultuur brengen van de woeste onbewoonde moerasvlakte rondom Bedum, dat op gezette tijden door de zee werd overstroomd. Hij bracht hier het Christendom en zorgde voor een rechtssysteem.

Via het bungalowpark kom je op de Lageweg   steenfabriek
Men groef hier de klei af en gebruikte die om er stenen van te bakken in “De Nijverheid” (hoek Boterdiep/Wroetende Mol), één van de 9 steenfabrieken in de gemeente Bedum. In de klei zat weinig kalk en veel ijzer, een uitstekende kwaliteit om er mooie rode stenen van te bakken.

Even voor Onderdendam loop je via een gravelpad naar Onderwierum:  onderwierum

Eens was hier het centrum van de kerkelijke gemeenschap in deze contreien. Onderwierum bezat een eigen kerk. Er zijn nog stille getuigen op het kerkhof aanwezig. Het oude gesloopte kerkje is weergegeven op een “grafsteen”. De toenmalige dominee deed ook dienst in Menkeweer en in Westerdijkshorn. Hij wandelde daarbij over de toen nog bestaande kerkpaden.
Je wandelt door naar Onderdendam:  onderdendam
In 1621 wordt Onderdendam de hoofdzetel van het waterschap Schaphalsterzijlvest. In 1659 wordt het Boterdiep geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Het was en is een knooppunt van waterwegen (zie monument). De baksteenindustrie maakte hier dankbaar gebruik van. Er kwam een rechtbank, een postkantoor en een gevangenis. Deze bloeitijd komt aan haar einde als de spoorlijn Groningen -Delfzijl in 1884 wordt aangelegd en Bedum dankzij de spoorverbinding tot industriële ontwikkeling komt. In 1921 wordt dit bekroond met de grootste en modernste zuivelfabriek van Europa.

Bij de molen ga je over de brug De Grote Haver op. Je komt zo op Ter Laan en vervolgens bij de finish:
De Walfriduskerk:  walfriduskerk 
Via inkomsten van de bedevaartgangers is de kerk steeds verder uitgebreid. Daarna stokte de inkomstenstroom. Door verval is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken. Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het gemeentewapen.

Omschrijving 15 km route Walfridusvoettocht 2018.

Na de aangeboden koffie volgen alle wandelaars de zelfde route. Je komt door de;

Kapelstraat  onthoofding

Achter het pand no. 3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de Noormannen vermoord. De kapel heeft met de Walfriduskerk een tweetal eeuwen gediend als pelgrimsoord vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden.

In 2007 is op deze zelfde plaats een eeuwen oude waterput ontdekt en dank zij bloemist Klaas Balkema intact gelaten bij het maken van een betonvloer in zijn kas. Je kruist de;

Walfriduslaan

Genoemd naar de volksheilige van Bedum; Walfridus.  walfridus

Op het pleintje brengen we hem een stille groet . Het was een vrome boer die de aanzet gaf tot het in cultuur brengen van de woeste onbewoonde moerasvlakte rondom Bedum, die op gezette tijden door de zee werd overstroomd. Hij bracht hier het Christendom en zorgde voor een rechtssysteem.

Via het bungalowpark kom je op de;

Achterweg  steenfabriek

Men groef hier de klei af en gebruikte die om er stenen van te bakken in “De Nijverheid” (Hoek Boterdiep/Wroetende Mol). Één van de 9 steenfabrieken in de gemeente Bedum.

In de klei zat weinig kalk en veel ijzer, een uitstekende kwaliteit om er mooie rode stenen van te bakken.

Op een gegeven moment splitsen de routes en loop je via een rood graffel pad naar;

Onderwierum  onderwierum

Eens was hier het centrum van de kerkelijke gemeenschap in deze contreien. Onderwierum bezat een eigen kerk. Er zijn nog stille getuigen op het kerkhof aanwezig. Het oude gesloopte kerkje is weergegeven op een “grafsteen”. De toenmalige dominee deed ook dienst in Menkeweer en in Westerdijkshorn. Hij wandelde daarbij over de toen nog bestaande kerkpaden. Je wandelt naar;

Onderdendam  onderdendam

In 1621 wordt Onderdendam de hoofdzetel van het waterschap Schaphalsterzijlvest. In 1659 wordt het Boterdiep geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Het was en is een knooppunt van waterwegen(zie monument) De baksteenindustrie maakte hier dankbaar gebruik van. Er kwam een rechtbank, een postkantoor en een gevangenis. Deze bloeitijd komt aan haar einde als de spoorlijn Groningen –Delfzijl in 1884 wordt aangelegd en Bedum dankzij de spoorverbinding tot industriële ontwikkeling komt. In 1921 bekroond met de grootste en modernste zuivelfabriek van Europa.

Vanuit Onderdendam ga je naar Fraamklap en via een historisch onverhard kerkpad de Ketellaan naar het;   

Zeven bruggetjes pad  zevenbruggetjes

Ook dit was van oorsprong een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3 over. Je nadert de finish bij de;

Walfriduskerk  walfriduskerk

Via inkomsten van de bedevaartgangers is de kerk steeds verder uitgebreid. Door het wegblijven daarvan en door verval, is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken.

Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het gemeente wapen.

Omschrijving 25 km route Walfridusvoettocht 2018.

Na de aangeboden koffie volgen alle wandelaars de zelfde route. Je komt door de;

Kapelstraat  onthoofding

Achter het pand no. 3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de Noormannen vermoord. De kapel heeft met de Walfriduskerk een tweetal eeuwen gediend als pelgrimsoord vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden.

In 2007 is op deze zelfde plaats een eeuwen oude waterput ontdekt en dank zij bloemist Klaas Balkema intact gelaten bij het maken van een betonvloer in zijn kas. Je kruist de;

Walfriduslaan

Genoemd naar de volksheilige van Bedum; Walfridus.   walfridus.jpg

Op het pleintje brengen we hem een stille groet . Het was een vrome boer die de aanzet gaf tot het in cultuur brengen van de woeste onbewoonde moerasvlakte rondom Bedum, die op gezette tijden door de zee werd overstroomd. Hij bracht hier het Christendom en zorgde voor een rechtssysteem.

Via het bungalowpark kom je op de;

Achterweg  steenfabriek 

Men groef hier de klei af en gebruikte die om er stenen van te bakken in “De Nijverheid” (Hoek Boterdiep/Wroetende Mol). Één van de 9 steenfabrieken in de gemeente Bedum.

In de klei zat weinig kalk en veel ijzer, een uitstekende kwaliteit om er mooie rode stenen van te bakken.

Op een gegeven moment splitsen de routes en loop je via een rood graffel pad naar;

Onderwierum  onderwierum

Eens was hier het centrum van de kerkelijke gemeenschap in deze contreien. Onderwierum bezat een eigen kerk. Er zijn nog stille getuigen op het kerkhof aanwezig. Het oude gesloopte kerkje is weergegeven op een “grafsteen”. De toenmalige dominee deed ook dienst in Menkeweer en in Westerdijkshorn. Hij wandelde daarbij over de toen nog bestaande kerkpaden. Je wandelt naar;

Onderdendam  kleine klap

In 1621 wordt Onderdendam de hoofdzetel van het waterschap Schaphalsterzijlvest. In 1659 wordt het Boterdiep geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Het was en is een knooppunt van waterwegen(zie monument) De baksteenindustrie maakte hier dankbaar gebruik van. Er kwam een rechtbank, een postkantoor en een gevangenis. Deze bloeitijd komt aan haar einde als de spoorlijn Groningen –Delfzijl in 1884 wordt aangelegd en Bedum dankzij de spoorverbinding tot industriële ontwikkeling komt. In 1921 bekroond met de grootste en modernste zuivelfabriek van Europa.

Vanuit Onderdendam ga je richting Fraamklap.  sluis en gemaal steek je het Boterdiep over, richting Stitswerd, vervolgens richting Kantens. Via een fietspad kom je in Toornwerd en maak je daar een ommetje.

Via een Hoogholtje (van ijzer) kom je in;

Middelstum

wat nog een goed bewaard radiale wierde structuur heeft en loop je om de Hyppolytuskerk, richting Boerdam, om je weg te vervolgen naar;

Westerwijtwerd  westerwijtwerd

In het dorp loop je langs één van de laatste huiskamer cafés van Nederland. “café Hazekamp”, Dorpsstraat no. 4. Het pand is i.v.m. aardbeving schade gerestaureerd en weer beperkt in gebruik.

Je passeert;

De Roode School  roode school

Rechts van de weg boerderij `Roodeschool’, genoemd naar de school met rode dakpannen die hier gestaan heeft. Het was een ‘uiterhuis’ van de abdij van Aduard. Leerlingen werden hier o.a. door Wessel Gansfort opgeleid in de wijsbegeerte en godgeleerdheid. Het was de basis opleiding voor de buitenlandse hogescholen. In 1350 woedde in heel Europa de pest, 90 ? studenten liggen hier in loden kisten begraven. Misschien verklaart dat de verhoging in het land aan de rechter kant van de weg voor de boerderij.

Aan de linker kant van de weg ziet u de overblijfsels van de gracht die het complex omringde.

De bestaande weg is later schuin over het toen bestaande erf gelegd.

Na deze bijzondere locatie kom je in;

Ter Laan  ter laan

De weg waar je op loopt is een onderdeel van de Wolddijk . De dijk die het laag gelegen ontgonnen land ‘Innersdijk’ beschermde tegen instromend water.

Zeven bruggetjes pad   zevenbruggetjes

In oorsprong was dit een kerkpad. Van de 7 bruggetjes zijn er nog maar 3 over.

De finish is ook dit jaar bij de;

Walfriduskerk  walfriduskerk

Via inkomsten van de bedevaartgangers is de kerk steeds verder uitgebreid. Door het wegblijven daarvan en door verval, is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken.

Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het gemeente wapen.

Omschrijving 40 km route Walfridusvoettocht 2018.

Na de aangeboden koffie volgen alle wandelaars de zelfde route. Je komt door de;

Kapelstraat  onthoofding

Achter het pand no. 3 heeft een kapel gestaan ter ere van Radfridus de zoon van Walfridus, beiden zijn door de Noormannen vermoord. De kapel heeft met de Walfriduskerk een tweetal eeuwen gediend als pelgrimsoord vanwege de wonderen die hier volgens overlevering plaatsvonden.

In 2007 is op deze zelfde plaats een eeuwen oude waterput ontdekt en dank zij bloemist Klaas Balkema intact gelaten bij het maken van een betonvloer in zijn kas. Je kruist de;

Walfriduslaan

Genoemd naar de volksheilige van Bedum; Walfridus.  walfridus

Op het pleintje brengen we hem een stille groet . Het was een vrome boer die de aanzet gaf tot het in cultuur brengen van de woeste onbewoonde moerasvlakte rondom Bedum, die op gezette tijden door de zee werd overstroomd. Hij bracht hier het Christendom en zorgde voor een rechtssysteem.

Via het bungalowpark kom je op de;

Achterweg  steenfabriek

Men groef hier de klei af en gebruikte die om er stenen van te bakken in “De Nijverheid” (Hoek Boterdiep/Wroetende Mol). Één van de 9 steenfabrieken in de gemeente Bedum.

In de klei zat weinig kalk en veel ijzer, een uitstekende kwaliteit om er mooie rode stenen van te bakken.

Onderdendam   onderdendam   

In 1621 wordt Onderdendam de hoofdzetel van het waterschap Schaphalsterzijlvest. In 1659 wordt het Boterdiep geschikt gemaakt voor de scheepvaart. Het was en is een knooppunt van waterwegen(zie monument) De baksteenindustrie maakte hier dankbaar gebruik van. Er kwam een rechtbank, een postkantoor en een gevangenis. Deze bloeitijd komt aan haar einde als de spoorlijn Groningen –Delfzijl in 1884 wordt aangelegd en Bedum dankzij de spoorverbinding tot industriële ontwikkeling komt. In 1921 bekroond met de grootste en modernste zuivelfabriek van Europa.

Vanuit Onderdendam loop je over een slingerende weg richting Warffum, vroeger liep hier het paard of de vrouw van de eigenaar om de trekschuit te trekken. Op een gegeven moment zie je een;

Rolpaal  rolpaal

Het was een hulpmiddel bij het jagen van schepen. In scherpe bochten werd de lijn om de paal gelegd zodat het schip niet in de wal zou varen.

Warffum  warffum

Van oorsprong een 16 hectare grote wierde, 5.75 NAP, qua omvang de grootste van Nederland en de hoogste van Groningen. Bekent van het internationale dansfestijn “Op roakeldais”. In het openlucht museum

”Het Hogeland” mag u tot rust komen en misschien een rondje maken door het museum.

Aan de noordkant van Warffum loop je door het vruchtbaar ontgonnen land, via de Ommelanderzeedijk naar;

Noordpolderzijl   noordpolderzijl

Het enigste buitendijkse getijden haventje van Nederland.

Tussen 1980 en 1985 is de dijk op Deltahoogte 8,75 NAP gebracht. Ter gelegenheid hier van is er een stenen reliëf op de dijk aan gebracht. Gezien van af de oude keersluis: links de Waddenzee, in het midden de dijk en rechts het polderlandschap. Nadat u genoten hebt van het unieke Nationale park De Waddenzee en misschien een kop koffie in Noordpolderzijl, ga je naar Usquert. Voordat we hier zijn kom je door een;

Coupure   doorgang dijk

Het is een onderbreking in de waker die bij een dijkbreuk gesloten kan worden d.m.v. balken opgevuld met zand zakken. Je komt door;

Usquert  usquert

Met een bijzonder voormalig gemeentehuis, gebouwd onder leiding van de bekende architect Berlage. Om het geheel compleet te maken, heeft Berlage op zijn eigen kosten de toren laten bouwen.

Ook het interieur is door Berlage ontworpen.

Via een ”Hoog Holtje” bij de stortplaats Usquert kom je in het Wierden dorp Stitswerd met 65 inwoners.   stitswerd (tekening Pol Wijnberg)

Opnieuw passeer je Onderdendam om vervolgens bij de finish in Bedum te eindigen de;

Walfriduskerk  walfriduskerk

Via inkomsten van de bedevaartgangers is de kerk steeds verder uitgebreid. Door het wegblijven daarvan en door verval, is in de 14e eeuw de kerk gedeeltelijk weer afgebroken.

Aan de oostkant van de kerk zien we de uitbeelding van ‘ORA ET LABORA’ (Bid en werk) een afgeleide van het gemeente wapen.